top of page
UNIWERSALNA ZGODA
NA WYKONANIE BADAŃ I TERAPII 
URZĄDZENIEM SCIO PRO  (zwane dalej SCIO)

Proszę o wypełnienie poniższego formularza,

aby skorzystać z badania i terapii za pomocą urządzenia

 SCIO Pro Biorezonans Biofeedback.

Przeciwwskazania do wykonania badania/terapii. Zaznacz odpowiedni kwadrat zgodnie ze stanem zdrowia, jeśli dotyczy

WYJAŚNIENIA:

Urządzenie SCIO Biorezonans Biofeedback mierzy reakcje na wiele parametrów, ale ta reakcja nie jest diagnozą w rozumieniu medycyny konwencjonalnej. Po zakończonych pomiarach dobierane są odpowiednie terapie. SCIO nie zastępuje leczenia ani badań przesiewowych i jest stosowany jako uzupełniający i alternatywny system terapii. 

Dane klienta: Imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia badań i terapii.

  

Ważne:

Rekomenduję,  aby nie przerywać konwencjonalnych metod leczenia bez konsultacji z lekarzem prowadzącym. Połączenie leczenia konwencjonalnego i medycyny kwantowej przyniesie najszybsze rezultaty, szczególnie w przypadku chorób zaawansowanych.

 

Proces terapii może być długotrwały, adekwatnie do stanu psychofizycznego. Oczekiwania, co do rezultatów terapii, nie mogę być podstawą roszczeń. ​​

Dziękuje za przesłanie!

  • You Tube
  • Facebook
  • Whatsapp
  • Instagram
  • Linkedin
  • Twitter
bottom of page