top of page

SCIO - redukuje stres, przywraca spokój!Szukaj równowagi, unikaj stresu, żyj pełnią życia!


Warto pamiętać, że wpływ stresu na organizm człowieka może być różny w zależności od indywidualnych czynników genetycznych, środowiskowych i psychospołecznych. Zarządzanie stresem i jego skutkami jest kluczowym elementem opieki zdrowotnej i psychologicznej, a badania naukowe pomagają lepiej zrozumieć mechanizmy tego wpływu i rozwijać skuteczniejsze strategie radzenia sobie ze stresem.


Stres krótkotrwały może nas aktywować do działania, ale stres przewlekły, długotrwały może obniżać jakość życia, poczucie satysfakcji, sensu i szczęścia.


Poniżej przedstawiam kilka kluczowych dziedzin, w których prowadzone są badania nad wpływem stresu na ciało:

Układ nerwowy:

Stres aktywuje układ współczulny, co prowadzi do wzrostu poziomu kortyzolu, adrenaliny i noradrenaliny wpływając na ciśnienie krwi, rytm serca i funkcje układu pokarmowego.

Układ odpornościowy:

Osłabiony układ odpornościowy sprawia, że organizm jest bardziej podatny na infekcje i choroby.

Układ pokarmowy:

Zaburzenia w trawieniu, wrzody żołądka, zespół jelita drażliwego i inne problemy pokarmowe.

Układ hormonalny:

Zwiększenie poziomu kortyzolu może mieć negatywny wpływ na regulację poziomu cukru we krwi i gospodarkę tłuszczową.

Zdrowie psychiczne:

Stres jest związany z rozwojem różnych zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, lęki, PTSD, czy zaburzenia snu.

Zdrowie serca:

Stres może prowadzić do zwiększenia ryzyka chorób serca, takich jak nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa i udar.

Zdolność poznawcza:

Długotrwały stres może wpływać na funkcje poznawcze, takie jak koncentracja, pamięć i zdolności decyzyjne.


Rozpoznaj objawy stresu, odzyskaj kontrolę nad życiem!


Zdrowie fizyczne:

Stres może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak nadciśnienie tętnicze, choroby serca, bóle mięśni, zaburzenia trawienia, bezsenność, a także osłabienie układu odpornościowego, co czyni organizm bardziej podatnym na infekcje. U dzieci najczęściej występują bóle brzucha, bóle głowy, bezsenność, problemy z apetytem i ogólną słabość organizmu.


Zdrowie emocjonalne:

Stres może doprowadzić do wystąpienia objawów lękowych, depresji i innych problemów psychicznych, w tym PTSD (zespół stresu pourazowego). Dzieci i dorośli mogą wyrażać swój stres poprzez zachowania agresywne, wycofanie społeczne, płacz czy gniew. Długotrwały stres może prowadzić do trudności w radzeniu sobie z emocjami i rozwiązywaniu problemów. Może to także wpływać na samopoczucie i samoocenę jednostki.


Relacje społeczne:

Stres może wpływać na relacje z innymi ludźmi, zarówno w rodzinie, jak i w pracy oraz w innych obszarach życia, utrudniając nawiązywanie zdrowych relacji. U dzieci najczęściej pojawiają się problemy w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi. Osoby pod wpływem stresu mogą stać się bardziej drażliwe i mniej cierpliwe, co może prowadzić do konfliktów i problemów interpersonalnych.


Rozwój poznawczy:

Długotrwały stres może wpływać na funkcje poznawcze, takie jak zdolność koncentracji, pamięć i zdolność podejmowania decyzji. U dzieci utrudnia zdolność uczenia się i osłabia pamięć. Może to utrudniać wykonywanie codziennych zadań oraz osiąganie celów, utrudniać procesy myślenia i podejmowanie decyzji.


Edukacja:

Stres może wpływać na zdolność dzieci do nauki, co może prowadzić do obniżenia wyników szkolnych Trudności w skoncentrowaniu uwagi i zapamiętywaniu informacji mogą wynikać z wpływu stresu.


Zdolność do pracy:

Wpływ stresu na zdolność do pracy może prowadzić do zmniejszenia produktywności, nieobecności w pracy i problemów z wykonywaniem zadań zawodowych.


Jak najczęściej reagujemy na stres?

Każdy ma inną strategię. Niektóre z nich są zdrowe (np. ćwiczenia fizyczne, ćwiczenia oddechowe, medytacja), a inne szkodliwe (np. nadużywanie alkoholu, leków lub narkotyków).


Jest istotne, aby zarządzać stresem i szukać wsparcia, gdy jest to potrzebne. Techniki radzenia sobie ze stresem, takie jak medytacja, terapia, ćwiczenia fizyczne, relaksacja i rozwijanie zdrowych relacji interpersonalnych, mogą pomóc w zmniejszeniu negatywnego wpływu stresu na życie. Warto także unikać nadmiernego narażenia na stresorów oraz dążyć do zrównoważonego stylu życia.


W przypadku dzieci ważne jest, aby rodzice, opiekunowie i nauczyciele byli świadomi wpływu stresu na dzieci i starali się zapewnić im wsparcie emocjonalne. W przypadku długotrwałego lub silnego stresu u dziecka, warto skonsultować się z psychologiem lub terapeutą dziecięcym, który może pomóc w zarządzaniu stresem i jego skutkami oraz w udzieleniu odpowiedniej pomocy dziecku. Wreszcie, budowanie bezpiecznego i wspierającego środowiska dla dzieci może pomóc im radzić sobie z życiowymi wyzwaniami i stresorami.


SCIO to zaawansowany system elektrofizjologicznego Biofeedbacku i Biorezonansu, który likwiduje stres i przywraca harmonię !


Terapia antystresowa za pomocą urządzenia SCIO Biofeedback i Biorezonans wpływa na uspokojenie układu nerwowego, przynosząc redukcję stresu. Zastosowanie Biorezonansu w terapii antystresowej przynosi znakomite efekty. Terapia SCIO bazuje na wykorzystaniu pól elektromagnetycznych i wzajemnym oddziaływaniu fal emitowanych przez człowieka i urządzenie. Proces ten polega na tym, że organizm ludzki wytwarza fale elektromagnetyczne, które są odbierane przez urządzenie, poddawane filtracji w celu eliminacji szkodliwych częstotliwości. W rezultacie SCIO zmienia częstotliwość na sygnał terapeutyczny, który redukuje stres.


SCIO™ wykorzystuje:

1. Redukcję stresu i czynników stresujących: System zawiera kwestionariusz mający na celu zrozumienie poziomu stresu i identyfikację czynników stresogennych.

2. EEG Podstawowy: To elektroencefalogram, który mierzy aktywność elektryczną mózgu w postaci fal mózgowych.

3. EKG trójstykowe: To elektrokardiogram, który monitoruje aktywność elektryczną serca.

4. EMG: Elektromiografia mierzy aktywność elektryczną mięśni, stosowany do reedukacji mięśni oraz kontroli napięcia mięśniowego.

5. GSR TVEP: GSR oznacza odruch skórno-galwaniczny, który jest reakcją skórną na stres. TVEP to wywołany przezskórny potencjał woltametryczny, który również mierzy reakcje skórne i jest używany do monitorowania reaktywności elektrofizjologicznej organizmu.

Klienci po zabiegach SCIO zauważają:

· Odczuwalne efekty już po pierwszej sesji.

· Uspokojenie układu nerwowego.

· Zmniejszoną wrażliwość na bodźce stresowe.

· Poprawę zdolności koncentracji.

· Poprawę kondycji psychofizycznej całego organizmu.

· Redukcję stresu bez konieczności stosowania leków farmakologicznych.


Terapia jest bezbolesna, nieinwazyjna i całkowicie bezpieczna.


Wspieram z miłością

Anna Radziszewska


https://www.medycynakwantowa.com/booking

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


  • You Tube
  • Facebook
  • Whatsapp
  • Instagram
  • Linkedin
  • Twitter
bottom of page