top of page

Czy badania i terapia na odległość jest skuteczna ?

SCIO pracuje na odległość dzięki modułowi subspace i to naprawdę działa!

Uzdrawianie na odległość działa zgodnie z fizyką kwantową. W fizyce kwantowej wszystko jest ze sobą powiązane. Wszystko jest częścią całości. Uzdrawianie na odległość działa na zasadzie podobnej do telefonu komórkowego. Po prostu musi być nadawca i odbiorca. Nadawcą jest urządzenie SCIO, a odbiorcą klient. SCIO wykorzystuje opatentowaną technologię do identyfikacji unikalnych pól energii kwantowej organizmu i łączenia się z nimi. Ten wymiar, unikalny dla SCIO, umożliwia sesje stacjonarne i na odległość w trybie subspace (wielowymiarowym).


Odbiorca jest identyfikowany za pomocą imienia, nazwiska, daty i miejsca urodzin - to nasza sygnatura energetyczna. Tym, co dodatkowo czyni SCIO wyjątkowym i bardzo potężnym, jest połączenie pomiędzy urządzeniem, a podświadomością klienta, ponieważ to właśnie podświadomość przechowuje wszystkie dane na temat stanu psychofizycznego organizmu.


Zatem, co to jest SCIO?
SCIO pochodzi od łacińskiego „wiedzieć” i jest wyrafinowanym i multimedialnym systemem medycyny energetycznej. Jest to skomputeryzowany system, który zarówno testuje, jak i równoważy ciało na subtelnym poziomie energii. W wymiarze fizycznym to małe urządzenie podłączone od oprogramowania komputerowego i klienta.

Integruje min.: nauki matematyczne, fizykę kwantową, dynamikę fraktali, teorię podprzestrzeni, elektronikę i programowanie komputerowe. Terapie obejmują następujące modalności: naturopatię, homeopatię, akupunkturę, chiropraktykę, medycynę energetyczną, medycynę chińską, psychologię, aromaterapię, refleksologię, terapię kolorami, programowanie neurolingwistyczne, technologie Biofeedbacku elektrofizjologicznego i Biorezonansu, VARHOPE i rezonator Rife'a. Uwzględnia także wiedzę na tematy metafizyczne, aby zapewnić wyjątkową, synergiczną przestrzeń sprzyjającą naturalnemu uzdrawianiu.


Co oznacza "równoważy ciało na subtelnym poziomie energii”?

Energia do diagnozowania i leczenia jest wykorzystywana od tysięcy lat w akupunkturze i innych starożytnych, naturalnych metodach uzdrawiania. Konwencjonalna medycyna zachodnia jest jedynym systemem opieki zdrowotnej, który nie uznaje żadnej formy energii biologicznej. Fizyka kwantowa w ciągu ostatnich 100 lat zapewniła naukowe zrozumienie elektromagnetyzmu, który leży u podstaw medycyny energetycznej.


Każda komórka, narząd i emocja ma charakterystyczną sygnaturę elektromagnetyczną. Choroba może rozpocząć się jako zaburzenie energetyczne, które jest wykryte przez SCIO. Subtelny system energetyczny organizmu jest systemem wczesnego ostrzegania. Brak równowagi w subtelnych energiach ciała ujawnia się znacznie wcześniej, niż jawna choroba fizyczna. Jak często skarżyłeś się na objawy, a wszystkie badania wyszły w normie?

Zanim badania krwi i rentgen wykażą nieprawidłowości, proces chorobowy może być już dość zaawansowany. Uzdrowienie często można osiągnąć jedynie poprzez harmonizację subtelnych energii. Wszystkie aspekty naszego życia: zdrowie i choroba fizyczna, emocje, myśli działają zgodnie z prawami fizyki kwantowej.


Teraz masz dostęp do mocy uzdrawiania energetycznego w połączeniu ze starożytną mądrością i nowoczesną technologią.


Jak działa SCIO?

SCIO to wyrafinowany system Biofeedbacku i Biorezonansu, który ma na celu wykrywanie i redukcję stresu. NIE diagnozuje żadnych chorób klinicznych.

Urządzenie mierzy i przekazuje informacje rezonansowe pomiędzy SCIO a klientem. Reakcje jonowe, które zachodzą w ciele i mózgu (w czasie 1/100 sekundy) są mierzone jako składniki energetyczne ciała. Dzięki pętli Biofeedback (sprzężenia zwrotnego) urządzenie mierzy puls rezonansowy i wysyła z powrotem impuls alternatywny, na który reaguje ciało. Z kolei ciało zmienia swój własny impuls reaktancji, tworząc w ten sposób zmianę. Na przykład od bólu do braku bólu, ze złośliwego do łagodnego, kompulsywnego do pozbawionego lęku, braku równowagi do równowagi. Dzięki funkcji „autofocusu” SCIO może dostosować terapie biologicznego Biofeedbacku, aby zapewnić i stale dostosowywać prawidłowe ustawienia podczas terapii. Fale i częstotliwości mogą być odpowiednio wzmacniane podczas każdej terapii dostosowując do indywidualnych potrzeb klienta. Gdy tylko reakcje klienta wykażą, że została osiągnięta maksymalna skuteczność; urządzenie może automatycznie przerwać terapię, zapewniając w ten sposób maksymalne bezpieczeństwo.


SCIO bada: alergeny, aminokwasy, kwasy tłuszczowe, witaminy, hormony, minerały, bakterie, wirusy, grzyby, pasożyty, skład krwi, tkanki i narządy, choroby, organy wewnętrzne, kręgosłup i poszczególne kręgi, DNA i chromosomy, stres geopatyczny, energie fizyczne, energie duchowe, emocje, czakry, meridiany i wiele innych.

Terapie SCIO:
  • Terapie Autofocus - akupunktura, czakry, chiropraktyka, koloroterapia, Rife, Trivector (Bicom/Mora), uzdrawianie duchowe, Biofeedback.

  • Specjalistyczne - czaszkowo-krzyżowa, irydologia, synchronizacja fal mózgowych, odczulanie alergenów, utrata tkanki tłuszczowej, TMJ, Oko, Słuch, Cholesterol, Sport, Uroda, Detoksykacja, Starzenie się, Stomatologia.

  • Emocjonalne i psychiczne - indywidualne NLP, stabilizacja sieci neuronowej, rozwój emocjonalny, nieświadoma reaktywność,

  • Celowane - zwyrodnienie, uraz, ból, naprawa metaboliczna, zaburzenia hormonalne, neurologiczne, relaksacja i sen, układ trawienny, dobre samopoczucie, dotlenienie, budowanie mięśni, elastyczność, koordynacja, stymulacja układu odpornościowego, chroniczne zmęczenie, działanie przeciwzapalne, zapalenie zwłóknień, stymulacja intelektu, super nauka, terapia krwi, homeopatia, odmłodzenie, leczenie bezpłodności.

SCIO bada podświadomość klienta i zapewnia interakcje pomiędzy umysłem świadomym i podświadomym. Podświadomość monitoruje całość obecnych i przeszłych doświadczeń życiowych. Ponieważ świadomy umysł ma dostęp jedynie do niewielkiej części naszego życia, nie jest zatem wiarygodnym źródłem informacji o życiu lub chorobie. Urządzenie zbiera dane bioenergetyczne z organizmu za pomocą pięćdziesięciu pięciu parametrów jednocześnie. Dzieje się to z szybkością biologiczną, która dla każdego bodźca wynosi 1/100 sekundy. Oznacza to, że w ciągu kilku minut można sprawdzić tysiące bodźców pod kątem reakcji organizmu. Brak równowagi na energetycznym lub subtelnym poziomie energii może stanowić system wczesnego ostrzegania dotyczący stanu zdrowia. Jeśli brak równowagi nie zostanie skorygowany, w końcu pojawią się objawy fizyczne i rozwiną się problemy zdrowotne i choroby. Utrzymywanie subtelnych energii w równowadze jest nie tylko wczesnym systemem zapobiegania, ale także pomaga przywrócić energię fizyczną.


SCIO komunikuje się z ciałem, aby określić, jakie braki równowagi energetycznej mają największy wpływ na zdrowie osobiste; problemy fizyczne, psychiczne i emocjonalne. Jest skalibrowany do pomiaru subtelnych reakcji organizmu na bazę danych biologicznych, psychologicznych i medycznych w formie elektromagnetycznej. Czułość jest ustawiona tak precyzyjnie, że wychwytuje najwcześniejsze oznaki choroby i niepokoju. Informacje są następnie kategoryzowane, aby pomóc terapeucie skoncentrować się na bieżących, specyficznych potrzebach organizmu. Program oferuje informacje specyficzne dla subtelnych energii – stresu emocjonalnego i psychicznego, potrzeb żywieniowych, toksyn, wrażliwości pokarmowej itp. Przedstawione wartości reprezentują 85% prawdopodobieństwa, że ​​organizm zareagował na ten konkretny sygnał.


Badanie i terapie

Terapeuta analizując powtarzające się wzorce określa najbardziej prawdopodobne źródła złego stanu zdrowia, takie jak stres psychiczny i emocjonalny, sugestie żywieniowe, wrażliwość pokarmowa, potrzeby trawienne i mentalne itp. SCIO identyfikuje braki równowagi energetycznej według priorytetów organizmu. Leczenie jest zatem podobne do obierania cebuli; każda sesja będzie działać z warstwą najbardziej zewnętrzną. SCIO stosuje odpowiednie częstotliwości, aby pomóc skorygować brak równowagi i pozwolić ciału na zmianę w kierunku większego zdrowia i witalności. Obejmuje to lokalizowanie i odblokowywanie przepływu energii, niszczenie patogenów, Biofeedback, stymulację procesów naprawczych, stymulację detoksykacji, odczulanie alergii, redukcję stresu, równoważenie emocji, równoważenie czakr i wiele innych. SCIO wskazuje, które leczenie lub środki są najbardziej odpowiednie dla danej osoby, zaleci zmianę stylu życia, określi częstotliwość potrzebnych zabiegów i strategię na kolejne sesje.


Klient musi przyjąć odpowiedzialność za swoje zdrowie i być przygotowanym na wdrożenie zalecanych zmian w stylu życia, aby jak najlepiej wykorzystać sesję SCIO,


Ważne jest, aby zrozumieć, że leczenie, które rozpoczyna się natychmiast, może, ale nie musi, być wyraźnie zauważalne przez jakiś czas. Proces zdrowienia może rozpocząć się subtelnie od wewnątrz, już od małych bodźców uruchamiając reakcje kaskadowe, które skutkują znaczącymi zmianami. Chociaż możliwe jest, że niektóre ostre zaburzenia równowagi zostaną skorygowane podczas jednej sesji, zazwyczaj najkorzystniejsza będzie seria sesji.

Ilość zalecanych zabiegów:

Zależy od :

1. Gotowości klienta do zmiany stylu życia, to jego/jej potencjał samoleczenia.

2. Ogólnego stanu psychofizycznego.


Skuteczność SCIO to 50 %, zaangażowanie klienta to 50%.


Podsumowując

SCIO działa naturopatycznie, stymulując i wykorzystując ogromną zdolność ludzkiego organizmu do samoleczenia. SCIO skanuje ciało klienta podobnie jak skan antywirusowy na komputerze, szukając wszystkiego, począwszy od wirusów, braków, słabości, alergii, nieprawidłowości i wrażliwości pokarmowej. Raportuje o biologicznej reaktywności i rezonansie w ciele, wskazuje potrzeby, dysfunkcje i słabe punkty. Technologia SCIO opiera się na ponad 20-letnich badaniach w dziedzinie medycyny bioenergetycznej i biorezonansowej. SCIO zapewnia najlepszą możliwą analizę energetyczną, znacznie przewyższającą systemy sond jednoparametrowych.


SCIO jest najbardziej zaawansowanym systemem analizy i terapii dostępnym obecnie w medycynie energetycznej. Jest w stanie przetworzyć ponad 60 milionów bitów danych, aby pomóc wykryć czynniki stresogenne w organizmie, a wszystko to w ciągu 3-5 minut, aby zaoszczędzić cenny czas klienta i terapeuty w procesie leczenia.30 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


  • You Tube
  • Facebook
  • Whatsapp
  • Instagram
  • Linkedin
  • Twitter
bottom of page